środa, 26 lutego 2014

Walczymy o dzieci z NEUROBLASTOMĄ! - List do Ministra Zdrowia


"Walczymy o dzieci z Neuroblastomą!"

UWAGA!!!!! UWAGA!!!!!!UWAGA!!!!!

Rusza kolejna akcja 'List do Ministra Zdrowia'. Każdy kto może śle poniższy list pod wskazany adres, im więcej tym lepiej, nasz cel jeden dziennie aż do osiągnięcia celu!!!!

Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz 
Ministerstwo Zdrowia 
ul. Miodowa 5 
00-952 Warszawa 

ŻĄDANIE!!!! 
Panie Ministrze, My-rodzice dzieci chorych na neuroblastomę oraz obywatele Polski, którym los Tych Dzieci nie jest obojętny, żądamy wprowadzenia w Polsce terapii przeciwciałami monoklonalnymi anty GD2 do protokołów leczenia dzieci chorych na neuroblastomę! 
Mamy dosyć żebrania z puszkami na ulicach, aby ratować życie Tych Dzieci. To upokarzające!!! 
Art 68 pkt. 1 Konstytucji RP mówi: Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. W pkt. 3 tegoż samego artykułu dodano: Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia SZCZEGÓLNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ DZIECIOM, kobietom ciężarnym,osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku. 
Żądamy realizacji praw dzieci chorych na neuroblastomę do szczególnej opieki zdrowotnej,tj. umożliwienia im nieodpłatnego dostępu do takiego samego leczenia, jakie mają zapewnione dzieci chore na neuroblastomę w pozostałych krajach zjednoczonej Europy! 

Franio Błach potrzebne 150 tys euro 
Szymon Uznański potrzebne 150 tys euro 
Dominik Młynkowiak potrzebne 150 tys euro 
Alicja Kosmala potrzebne 150 tys euro 
Kuba Szlachcic potrzebne 150 tys euro 
Wojtuś Zarzycki potrzebne 150 tys euro 
Nikola Kubiak potrzebne 150 tys euro 
Amelka Szewczyk potrzebne 150 tys euro
( niewliczone badania kontrolne plus 80 tys euro na każde dziecko) 
Pan Igor Radziewicz Winnicki twierdzi, że przeszkodą we wprowadzeniu terapii jest 500 tys zł(koszt ubezpieczenia 10 uczestników badania- damy Wam te pieniądze łatwiej uzbierać 500 tys zł niż kwotę 10 mln złotych!!!!!! 

Z wyrazami szacunku.

1 komentarz: